Magnetarion Varázsakadémia

1. Az iskola alapítása: 


         Két évvel a Roxforti csata után Norina Filtro kulturális misszióra készül, nekilát felszámolni a csata és háború társadalmi következményeit. Célja egy újabb Voldemort visszatérésének a megakadályozása. Nekilát az útnak, Londonba látogat, ahol 3 évig tanulmányozza a varázsló társadalmat, gyarapítja a kapcsolati tőkéjét, majd Hollandia érintésével, Németországon át Magyarországra érkezik. Útja során megismerkedik Ríviai Jorggal és Rosie McGalagonnyal, akik csatlakoznak hozzá. További 10 évig tartó útjuk során megtapasztalják a társadalmi, gazdasági és a szellemi különbségeket, és rájönnek, hogy a varázsló társadalom egyesülés nélkül önmagát semmisíti meg.
Nekilátnak hát a munkának, és lehetőségeket kezdenek keresni. A Kárpátok hegyeiben talált kastély kiváló kezdés céljaikhoz. A területet uraló vámpírklán vezetőjével tartott hosszas egyezkedés során, Vlad Tepes fejedelem rendelkezésükre bocsájtotta a kastélyt.
További 10 esztendeig tartott, mire a kastélyt helyreállították, és egy kis közösség alakult ki a területen, minden szükséges infrastruktúrával, ami az iskola önálló fenntartásához szükséges. 
Angol, Magyar, Olasz, Norvég, és indiai befektetők közreműködésével felépült a birtok. 


2. Az iskola felépítés

Az iskolába kerüléskor minden tanuló bekerül az iskola 3 házának valamelyikébe.

Khimeras : A bátorság háza

Ház színe : piros - fehér
Címerállata: Oroszlán
Jelmondat: "Légy bátor, mint az oroszlán,de jámbor, mint a dúká."
Házvezető tanár: Rosie McGalagony

A Khimeras házat azoknak a félvér diákoknak alapították meg, akik bátran felvállalják a származásukat - mugli és varázsló/boszorkány gyermekei -, a kitartásukat, ami mellé emberséges nem is kell lenni, ezért lett a bátorság háza. Alapításkor ezért fektettett Rosie arra hangsúlyt, hogy az amúgy is bátor diákjait még jobban ösztönözze a saját igazukért való kiállásért, és egymás megvédéséért, az emberségességért. Az ebbe a házba beosztott diákok a legjobban összetartóak, és legbátrabbak, legyen szó akár jobb, vagy rosszabb időszakról. Egy kikötés van ennél a háznál: bármennyire is haragtartó a diák, nem állhat semmilyen módon bosszút, ami által ez emberségesség megmarad bennük. Az anyagi háttér nem ad különösebb megkülönböztetést.

Bejutás:A házba való bejutás a diákoknak egyszerűnek tűnik, de korántsem az. Csak azok a diákok juthatnak be a klubhelyiségbe, akiket ebbe a házba osztottak be: ha a kilincset lenyomják, be tudnak menni, de akik más házból próbálnak belépni, egy pici raktárba fognak benyitni.

Helyiségek:Ha a diákok bejutottak a klubhelyiségbe, egy hatalmas tér fogadja őket, ami a jelenlévő diákok létszámától növekszik vagy csökken. Az ajtó falán körbe változnak a különböző bátorságot körülvevő tettek a híres boszorkányok és varázslók tetteit, amivel igyekeznek nem feledtetni az ott tanuló diákoknak a bátorságról. Körben a falakon híresebb varázslók és boszorkányok képei találhatóak meg. Középen egy mágikus kandalló található, ami a hőmérsékletnek megfelelően adja le a hőt: melegebb időben kicsivel hűvösebbé, hidegebb időben viszont felmelegíti a diákok hangulatát. A szobák jobb és bal oldalt helyezkednek el, fiú és lány részlegre osztva.

Klubhelyiség:A sikeres bejutást követően a diákokat a klubhelyiség fogadja a fali újsággal, ami időközönként egy-egy bátorító mondat, vagy bölcsesség szólal meg híresebb boszorkánytól vagy varázslótól a híreken és eseményeken kívül. A hely létszámtól függően változtatja a méretét. Az első, szembetűnő dolog, hogy a egy mágikus kandalló található, ami a kinti hőmérséklethez mérten meleg vagy hideg a: melegebb időben hűvösebbé, hidegben viszont kellemes meleget ad a diákoknak; és szükség szerint le tudnak ülni a körülötte lévő kerek kanapéra. A helyiség többi részében kényelmes kanapék, fotelek foglalják; az ablakoknál függőágy lebeg, és ezek az ülőalkalmatosságok a ház két színében pompáznak: a fehérben és a pirosban. Hálókörletek:A klubhelyiségből egy folyosón keresztül lehet eljutni a szobákba, kezdődve a házvezető, majd a prefektusi hálószobával, és a folyosó végén mosdóval. A diákok abból a szempontból nem lettek elkülönítve egymástól, hogy nem külön folyosó rendszerrel lehet eljutni a szobákba, hanem az egyik oldalon a fiúk, a másik oldalon a lányok szobái találhatóak. A szobákat olyan varázslattal fedték le, hogy a fiúk nem mehetnek be a lányok szobáiba, és fordítva. A szobák méretei 2-5 főre vannak felszerelve - attól függ, hogy mennyi diák érkezik a suliba - az alváshoz, tanuláshoz és beszélgetéshez, vagy csak a nyugalomhoz. Prefektusi szoba:A prefektusi szoba attól különbözik a többi szobától, hogy itt csak a prefektus tartózkodhat, senki más, kivéve engedéllyel.


Auctoritas: Az igazság és erő háza

Ház színe: Fekete és arany
Címerállat: puma
Jelmondat: Imperare sibi maximum imperium est - Magadnak parancsolni a legnagyobb hatalom.
Házvezető tanár: Ríviai Jorg 

Nem számít a vér vagy a vagyon. A ház tagjai őszinték és igazságosak. Nem tűrik az igazságtalan bánásmódot, ami ellen felemelik a szavukat. Ilyenkor megvédik és kiállnak, a másik mellet legyen az a saját házukhoz tartozó vagy más házhoz tartozó diák. Nem utolsó sorban a ház tagjaira jellemző, hogy már fiatal korukban megmutatkozott a varázserejük.

A házhoz való csatlakozás feltételei:
Túlfejlett igazságérzet, őszinteség és a kiemelkedő képesség a varázslat valamely ágában. 

Jelkép: Puma

Jelentése az erő felszínre hozása. Megtanítja az embert arra, hogyan hozza ki magából a legtöbbet, és hogyan erősítse meg a szívét úgy, hogy ezáltal kézbe veheti saját sorsa irányítását. Amikor támad, nem hezitál, a másik legsérülékenyebb részét célozza meg. Az ember ezt a képességet mind önmaga megvédésére, mind támadásra jól tudja majd hasznosítani. 

Színek: Fekete és arany

A fekete az eleganciát jelenti, sötétség, árnyék, a nyugati kultúrákban a halál, a gyász színe. Minden élet a sötétségben kezdődik és ott is fejeződik be, ez a halál és az élet végtelen köre, a halál és az újjászületés folytonossága. A tudat elvesztése: elsötétült előtte a világ. Érzelmi jelentése: fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan, erőt, méltóságot sugárzó személyt jelképez. 

Az arany bölcsesség, tudás, igazság, önértékelés. Megvilágosodás. Az arany olyasvalaminek a jelképe, amit csak nagy nehézségek árán lehet megszerezni. Érzelmi jelentése: elmélyült önismeret, jó ítélőképesség, bizalom. Ez a szín felhívja figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő tudással, bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései következményeit, újra és újra el fogja követni ugyanazt a hibát.


Favoritus: Az esélyek háza

Ház színe: sötétkék és ezüst
Címerállat: Holló
Jelmondat: Faber est suae quisque fortunae "Mindenki a saját szerencséjének kovácsa"
                    Unos pro omnibus, omnes pro uno! - Egyért mindenki, mindenki egyért! 

Házvezető: Norina Filtro 

A Magnetarion házai között ez a leginkább sokszínű ház. Favoritus a neve. Jelentése esély/esélyes. Ebbe a házba ugyanis kerülhetnek olyan gyerekek is, akik nem szokványosak a világban. A ház elsősorban az esélyegyenlőség alapján verbúválódott összeEsélyt adni azoknak a gyerekeknek, akik a világban hátrányos megkülönböztetésben részesülnének,akár szüleik ( kiközösítettek, törvényszegők, börtönviseltek, a háborúban rossz oldalon állók ) miatt,akár mert anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeik emelt szintű oktatásban részesüljenek,vagy olyan családi körülmények között élnek, ahol bántalmazták őket.

Egyetlen kikötése azonban ennek a háznak is van. Az ide bekerülő tanulók mindegyike rendelkezik valamilyen megkülönböztető tulajdonsággal, vagy képességgel.Ez lehet varászkészség, de lehet kiemelkedő intelligencia, kézügyesség, képzelet is.Ennek alapján ritkán ugyan, de egy - egy varázskészséggel egyáltalán nem rendelkező tanuló is bekerül a házba.

Jelkép jelentése:

A holló jelentése: Teremtés, változás, spirituális erő, misztikum, mágia, jóslás - ezekkel hozható összefüggésbe. Ezen felül: a kozmikus törvénnyel - a karmával - és a magasabb rendeltetéssel áll kapcsolatban. (A Szaturnusz, a karma bolygójának madara a holló.) Ez a tanulók kiemelkedő képességeire utal.

Hírnökként figyelmeztet, hogy a környezetünkben mindig jelen van és elérhető a teremtés és mágia, érdemes élni a lehetőségekkel. A varjakkal kapcsolatos előítéletek és gyakori ellenszenv a ház gyermekeinek kirekesztettségét is szimbolizálja.

A holló arról ad hírt, hogy az illető saját élete varázslójává vagy boszorkányává válhat. A saját életed a te kezedben van.

Ház színek: Kék és ezüst

Az ezüst szín szintén a kettősségre utal. Bár az aranyat tartják a legértékesebb fémnek, az ezüstöt háttérbe szorítják. Lenézik, pedig Kínában a legértékesebb fémnek tarották. Még a tejutat is róla nevezték el "ezüst folyó"-nak. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré, a Napisten csontjai is ezüstből voltak. Míg az ezüst szín a nőiességet, a kék a férfiasságot szimbolizálja, ezzel is jelképezve, az ellentétet, ám azt is hogy e kettő egymás nélkül mit sem ér.

A kék az ég és a tenger színe. Szimbolizálja a reményt, a hűséget, a bölcsességet, bizalmat, az intelligenciát, a becsületet, az igazságot, és a mennyet. Reményt az elfogadásra, hűséget a házhoz, bölcsességet a különleges képességek használatára.

 A ház diákjainak szállása az iskola parkjának nyugati felén helyezkedik el. Az érdekessége hogy nincs látható bejárata. A bejárat rejtve marad mindazoknak akik nem a ház tagjai. Az iskola saját védelmi rendszerét használja ki a ház, csak aki ismeri a jeleket, az találhat a bejárathoz. A fiúk és lányok szállása nincs teljesen elszeparálva egymástól, bár külön szárnyban vannak. A hálókörletekben 2 ágyas szobák vannak kialakítva. A ház jellegzetessége, hogy klubhelységüket senki nem tudja hol található. Még maguk a diákok sem. A diákok egy a két szobát összekötő folyosóról juthatnak oda. A folyosón egy nagy tájképet mutató kép előtt kell megállniuk, és az éppen aktuális jelszót követően juthatnak be, magába a képbe egy varázslat segítségével. Itt mindig szép az idő, meleg nyári hangulat van, kis patak csordogál és egy hatalmas pavilon áll a diákok rendelkezésére. A lányok és fiúk szobáját összekötő folyosón azonban van egy kisebb méretű kép is. Ezen egy kis függöny látható. Egy csendes helyre vezet, azok számára, akik el szeretnének bújni a világ elől. A függöny a képen, ha üres a szoba nyitva áll, ha éppen van bent valaki, a függöny összezárul. A szoba vészhelyzet esetén egyenesen a házvezető tanárnál jelez, hiszen az elkeseredett, emlékeikbe visszazuhant tanulók, olykor hajlamosak akár önmaguknak is ártani.


4. Karakterfejlődési lehetőségek: 

 • A karakter pontokat kap minden tanóra és minden játék után amibe részt vesz.
 • A játékok során a hozzászólásod minőségétől függően a játék vezetője (Kalandmester, tanórákon a tanár) pontokkal jutalmazhat.
 • Ezekből a pontokból fejlesztheted a karaktered, bájitalt, varázslatot vásárolhatsz vagy lexikális tudásod fejlesztheted. Ezek felkerülnek a karakterlapra, és a további játékok során, mint tudást hasznosíthatja a karaktered.
 • 1 varázslat vagy bájital 5 pontba kerül.
 • Lexikális tudásnál 2 pontért 1-el tudod növelni a csúszkát.
 • A csúszka hosszúsága mutatja hány varázslat van, és abból mennyit ismer a diák.
 • Képességedet 3 karakterpontból fejlesztheted, de nem kerülheti el a képességszinted a tanulási szintedet. 

 • Képességek: 

  A karakterek aktivitásuk mértékétől függően ( 20 hozzászólás után) választhatnak egy képességet a megadott képességek közül, és a játékok során ezt 9 lépcsőfok során akár mesterszintre is fejleszhetik. 

  Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el